nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

DOPORUČENÁ OSNOVA

pro zpracování dlouhodobých (etapových, celotáborových)

her pro nakladatelství Mravenec

 

Tato osnova není příkazem pro zpracování, ale vodítkem pro autora, zpracovatele hry, aby usnadnil práci s publikací a orientaci v ní těm, kteří budou hru využívat a budou si ji přizpůsobovat svým podmínkám a pracovníkům nakladatelství při jejím zpracovávání. Zvažte nutnost zařazení jednotlivých částí, aby popis hry byl jasný nejen Vám, ale i ostatním.

 

Název hry, autor, ilustrátor (v případě, že jde o kolektivní dílo uvést jedno jméno a kol. ostatní lze uvést na titulní stránce)

 

ÚVOD

o    o vašem oddíle, středisku, táboře jde o propagaci vaší činnosti

o    místo a typ tábora, kde se hra hrála

o    počet hracích dnů

o    motivace, popis ústředního motivu příběh

                                                   

Pokyny k přípravě hry (stručně jednotlivé body): 

o    vytvoření pravidel hry

o    příprava pomůcek a rekvizit                            

                            

Pokyny k ORGANIZACi HRY

a)     výchovný cíl

b)    základní pravidla

c)     věk hráčů

d)    herní jednotky (včetně názvů dle motivace)

e)     jednotlivé etapy-časové podmínky, terénní podmínky                                                                                                                                                          

f)     názvosloví – slovníček

g)     řízení, rozhodčí – počet, kvalita

h)    potřeby, pomůcky (tisk, nahrávky...)

i)      vybavení dětí na tábor (oděvy střihy apod.)

j)      možnost obměn, zkrácení

k)     bezpečnost při plnění jednotlivých úkolů

l)      upozornění na problémy a úskalí

m)   vnější projevy: kroniky, nástěnky, poutače, diplomy, samolepky, nášivky grafy...                                                                                                                                       

 

Pokyny k průběhu hry:

 

ZAHÁJENÍ

a)     úvodní příběh                           

b)    pravidla hry

způsob vysvětlení (jednorázové, postupné, tajné), vytvoření herních jednotek, nových pojmů a vztahů, nových pojmů z motivace ke hře, ceremoniály, způsob hodnocení, kde a jak se budou hráči seznamovat s výsledky jednotlivých etap....

 

PRŮBĚH HRY

a)     jednotlivé etapy

b)    rozpracování: jednotlivé hry, úkoly a jejich motivace, pomůcky, počasí (mokrá, suchá varianta)

c)     metodické pokyny pro vedoucího hry u jednotlivých částí

d)    dominanty - (vrcholy) - významné úseky

 

ZÁVĚR

a)     závěrečné vyvrcholení (ceremoniál, boj o poklad apod.)

b)    forma vyhodnocení

 

DOPORUČENÉ A POUŽITÉ ZDROJE

a)     literatura

b)    zdroje z internetu

Dále fotografie, kresby, vzorky diplomů, denních rozkazů apod.

 

 

Technické požadavky

pro dodání publikací k vydání

 

Textová část:

 

o   Text dodávejte, pokud možno v jednom textovém souboru ve formátu pro MS Word
(tedy .doc nebo .docx).

o   Máte-li textových souborů více (například různé denní režimy, táborové řády apod.), pak na ně dejte v hlavním souboru viditelný odkaz (ideálně barevně odlišený). Vždy musí být poznat, který ze souborů je ten hlavní s textem etapové hry.

o   Text ponechte, pokud možno bez vlastního formátování. Pouze by měly být poznat jednotlivé typy nadpisů (dle důležitosti), maximálně označte části, které chcete tučně nebo kurzívou, ale jakýkoliv jiný pokus o vlastní úpravu je zbytečný, protože při sázení text stejně při grafickém zpracování upravujeme.

o   V žádném případě neodsazujte jednotlivé řádky klávesou Enter. Tu použijte pouze pro odsazení odstavce. První řádek odstavce neodsazujte mezerami ani tabulátorem, počítač to pak provede sám při zadávání stylu.

 

Obrázky a Fotografie:

o   Obrázky dodávejte ideálně ve zvláštních souborech ve formátu .jpg, .tif, nebo .png. Minimální rozměr obrázku je 400×400 pixelů (tedy bodů, tuto informaci o obrázku vám sdělí každý grafický editor, ale třeba i Průzkumník ve Windows, když kliknete na Vlastnosti souboru). To je ovšem minimum, ideální šířka i výška kvalitního obrázku je alespoň
1000 bod
ů.

o      Samozřejmě u fotografií (a případně i jiných obrázků) záleží na ostrosti, hloubce barev, stínování apod. To už je ovšem vždy na individuálním posouzení každého obrázku.

o   Soubory s obrázky nazvěte, prosím, smysluplnými jmény, aby bylo zřejmé, co obrázek či fotografie zobrazuje. Nepoužívejte raději českou diakritiku (písmena s háčky a čárkami).

o   Patří-li nějaké obrázky (fotografie) k určité kapitole v textu (např. šifra, dopis nebo plán hry, nebo i jen fotka z dané etapy), pak označte v textovém souboru název obrázku a barevně, popřípadě i velikostí písma ho odlište (např. OBR KONĚ, FOTO FARAÓNA), aby bylo jasné, že to není text, ale odkaz. Není vhodné vkládat obrázky přímo do textového souboru. Nemáte-li jinou možnost, pak se nedá nic dělat, nicméně vkládání obrázku do textového souboru zvyšuje pracnost (stejně odtud musí grafik ten obrázek vypreparovat pryč a udělat z něj obrazový soubor), zbytečně natahuje délku souboru a někdy může obrázek i zbytečně zdeformovat.

 

OBRÁZKY I FOTOGRAFIE posílejte zvlášť s popiskami. Poněvadž jde většinou o velké soubory pošlete je na naši adresu mravenec@mravenec.cz zdarma pomocí služby Úschovna.cz . Úschovna nabízí snadný způsob zaslání vašich dat, a to až do velikosti 25 GB úplně zdarma! Data zaslaná přes Úschovnu jsou doručena rychle, bezpečně a diskrétně pouze těm, které si zvolíte.   

 

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI