nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

Podmínky pro autory publikací v jiných edicích
(HRNÍČKY HER, TÁBOR, RÁDCE …) vydaných naším nakladatelstvím:


1) Autor zašle publikaci a další doplňky (fotografie, kresby, diplomy, grafy, tabulky...) nakladatelství nejlépe na CD nebo pomocí služby Úschovna.cz v textovém editoru MS Word, ....., (nemusí být upravena, poněvadž stejně bude prováděna tisková úprava pro tisk)
2) Autor souhlasí s vydáním nakladatelstvím Mravenec (autorská smlouva bude zaslána)
3) Počítáme s náplní cca 48 – 72 stran A5, včetně obrázků a fotografií
4) Autor zašle cca 1 stranu o oddíle, skupině, klubu....
5) Zaslané příspěvky vracíme pouze po vyžádání autora

Všem autorům, jejichž publikace bude vybrána k otištění, zašle naše nakladatelství po podepsání smlouvy autorem autorský honorář 1 500,- Kč (honorář se zdaňuje 15%) na jeho účet. Po vytištění publikace obdrží autor 5 autorských výtisků.


Technické požadavky při dodání publikací k vydání

Textová část:

  • Text dodávejte pokud možno v jednom textovém souboru ve formátu pro MS Word (tedy .doc nebo .docx).
  • Máte-li textových souborů více, pak na ně dejte v hlavním souboru viditelný odkaz (ideálně barevně odlišený). Vždy musí být poznat, který ze souborů je ten hlavní.
  • Text ponechte pokud možno bez vlastního formátování. Pouze by měly být poznat jednotlivé typy nadpisů (dle důležitosti), maximálně označte části, které chcete tučně nebo kurzívou, ale jakýkoliv jiný pokus o vlastní úpravu je zbytečný, protože při sázení text stejně při grafickém zpracování upravujeme.
  • V žádném případě neodsazujte jednotlivé řádky klávesou Enter. Tu použijte pouze pro odsazení odstavce. První řádek odstavce neodsazujte mezerami ani tabulátorem, počítač to pak provede sám při zadávání stylu.

 

Obrázky a Fotografie:

  • Obrázky dodávejte ideálně ve zvláštních souborech ve formátu .jpg, .tif, nebo .png. Minimální rozměr obrázku je 400×400 pixelů (tedy bodů, tuto informaci o obrázku vám sdělí každý grafický editor, ale třeba i Průzkumník ve Windows, když kliknete na Vlastnosti souboru). To je ovšem minimum, ideální šířka i výška kvalitního obrázku je alespoň 1000 bodů.
  • Samozřejmě u fotografií (a případně i jiných obrázků) záleží na ostrosti, hloubce barev, stínování, apod. To už je ovšem vždy na individuálním posouzení každého obrázku.
  • Soubory s obrázky nazvěte, prosím, smysluplnými jmény, aby bylo zřejmé, co obrázek či fotografie zobrazuje. Nepoužívejte raději českou diakritiku (písmena s háčky a čárkami).
  • Patří-li nějaké obrázky (fotografie) k určité kapitole v textu (např. šifra, nebo dopis nebo plán hry, nebo i jen fotka z dané etapy), pak označte v textovém souboru název obrázku a barevně, popřípadě i velikostí písma ho odlište (např. OBR KONĚ,  FOTO FARAÓNA…), aby bylo jasné, že to není text, ale odkaz. Není vhodné vkládat obrázky přímo do textového souboru. Nemáte-li jinou možnost, pak se nedá nic dělat, nicméně vkládání obrázku do textového souboru zvyšuje pracnost (stejně odtud musí grafik ten obrázek vypreparovat pryč a udělat z něj obrazový soubor), zbytečně natahuje délku souboru a někdy může obrázek i zbytečně zdeformovat.


    OBRÁZKY I FOTOGRAFIE posílejte zvlášť s popiskami. Poněvadž jde většinou o velké soubory pošlete je na naši adresu mravenec@mravenec.cz zdarma pomocí služby Úschovna.cz . Úschovna nabízí snadný způsob zaslání Vašich dat, a to až do velikosti 300 MB úplně zdarma! Stačí zde vaši zásilku uložit a vámi zadaní adresáti obdrží e-mail s návodem, jak si ji po dobu 14-ti dnů mohou až 30x stáhnout. Data zaslaná přes Úschovnu jsou doručena rychle, bezpečně a diskrétně pouze těm, které si zvolíte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI