nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

XX. ročník reklamní autorské soutěže nakladatelství Mravenec

v oboru ETAPOVÝCH a CELOTÁBOROVÝCH HER


V tomto ro
čníku budou hodnoceny etapové hry vydané naším nakladatelstvím
od 1. 1. 2017 do 30. 12. 2017

 

Podmínky soutěže:

1.Autor zašle hru (viz osnova) a další doplňky (fotografie, kresby, diplomy, grafy, tabulky...) nakladatelství nejlépe na CD nebo pomocí služby Úschovna.cz
v textovém editoru MS Word, ....., (hra nemusí být upravena, pon
ěvadž stejně bude prováděna tisková úprava)

2. Autor souhlasí s vydáním nakladatelstvím Mravenec v případě umístění v soutěži (autorská smlouva bude zaslána)

3. Budou dodrženy základní body osnovy dané nakladatelstvím

4. Počítáme s náplní cca 48 72 stran A5, včetně obrázků a fotografií

5. Autor zašle cca 1 stranu o oddíle, skupině, klubu....

6. Zaslané příspěvky vracíme pouze po vyžádání autora

7. Do soutěže mohou být přijaty hry doručené do 30. 11. t.r., vítězové budou vyrozuměni po vyhodnocení, výsledky budou zveřejněny Rychlým poslem všem zákazníkům a zveřejněny na webových stránkách www.mravenec.cz

 CENY nakladatelství Mravenec
1. cena publikace a tiskoviny vydané naším nakladatelstvím v hodnotě 3 000,- Kč

2. cena publikace a tiskoviny vydané naším nakladatelstvím v hodnotě 2 000,- Kč

3. cena publikace a tiskoviny vydané naším nakladatelstvím v hodnotě 1 000,- Kč


Množství udělených cen může být přizpůsobeno počtu vydaných her.

  

Všem autorům, jejichž hra bude vybrána k otištění, zašle naše nakladatelství po podepsání smlouvy autorem autorský honorář  1 500,- Kč (honorář se zdaňuje 15%) na jeho účet. Po vytištění hry zašleme spolu s 5 autorskými výtisky dalších 5 publikací vydaných naším nakladatelstvím dle výběru autora.

 

Osnovu ke zpracování hry a Podmínky soutěže v elektronické podobě najdete na webových stránkách www.mravenec.cz.

 

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI