nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi
Expedice Ötzi Osadníci Nového světa

Daniel Jankovský:

Expedice Ötzi


Celotáborová hra je zpracována na základě dostupných informací o nálezu mumifikovaného těla v ledu Ötztálského ledovce na hranicích mezi Rakouskem a Itálií v roce 1991. Jak se pozdějším výzkumem prokázalo, jde o tělo muže z doby 3.500 let před naším letopočtem. Je to jeden z nejsenzačnějších objevů archeologie vůbec. Hra vychází zejména z knihy Konrada Spindlera Muž z ledovce, z knih o archeologii a také z novinových článků. Účastníci tábora se proměňují ve vědce, kteří se snaží experimentálně ověřit teoretické domněnky o životě pravěkých lidí. Věk hráčů je bez omezení (měli by umět číst a psát).

Osadníci Nového světa

Celotáborová hra je motivována osidlováním amerického „Divokého západu“, životem původních obyvatel i přistěhovalců ze všech koutů světa. Kdo přijme zdejší zákony, naučí se žít v přírodě a odolá útokům nepřátel, může v Novém světě začít nový život. Skupina přistěhovalců z daleké Evropy po dlouhé a strastiplné cestě dorazila do země, kde se chtějí usadit. Náhoda je přivede do malé osady, hrdě nazvané Kvítek city (naše tábořiště se jmenuje Kvítek, odtud název). Starosta města (hlavní vedoucí) přistěhovalce přivítá a hned je seznamuje se svými podmínkami. Mohou zůstat, pokud ve zkušební lhůtě projeví svou pracovitost a poctivost. Než vyprší přijímací lhůta (doba trvání tábora), budou ubytováni na farmách starousedlíků (vedoucí oddílů). S těmi budou pracovat a poznávat zdejší kraj a jeho zákony. Starousedlíci také rozhodnou, zda se osvědčili. Stanou-li se řádnými občany, bude jim dovoleno získat půdu a dobytek nebo si zde založit řemeslnou živnost. Věk hráčů je bez omezení (měli by umět číst a psát).

Dostupnost: Skladem

Cena: 90,00 Kč  

Množství:
 

K tomuto zboží doporučujeme:

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI