nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

Osmitisícovky

(Kat. č. 121 123)
Osmitisícovky

Vlastimil Růžička:
Osmitisícovky


Spojujícím momentem všech forem lezení je to, že je to náročný fyzický výkon a současně velký zážitek. A o to nám na táboře šlo. Navodit atmosféru dobrodružství s lezením vždy spojenou. Seznámit se s velkými osobnostmi a se silnými příběhy světového horolezectví, upozornit i na nebezpečí, které je s lezením spojeno. Zopakovat si při tom zábavnou formou trochu toho zeměpisu, dozvědět se něco o Zemi, po které chodíme, a hlavně si spoustu věcí, se kterými jsme se pravděpodobně dosud nesetkali, na vlastní kůži vyzkoušet. Podstata táborové hry je ve zdolávání čtrnácti osmitisícových vrcholů. Je-li tábor čtrnáctidenní, připadá v průměru jedna osmitisícovka na den. Děti jsou rozděleny do horolezeckých expedic. Osmitisícovky jsou zlézány v pořadí od nejnižší po nejvyšší a každá je zdolána tehdy, získá-li expedice počet bodů, který je roven výšce hory. Veškeré hry a soutěže jsou hodnoceny takovým počtem bodů, aby bylo možné ke konci tábora zdolat i nejvyšší horu světa Mount Everest.

Dostupnost: Skladem

Cena: 90,00 Kč  

Množství:
 

K tomuto zboží doporučujeme:

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI