nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

Romance po mafiánsku

(Kat. č. 121 169)
Romance po mafiánsku
Mgr. Roman Schulz, Ing. Jan Kašpar
Romance po mafiánsku


Hra byla vytvořena táborovým týmem Terénní berušky. Podstatou naší táborové činnosti je vždy tvorba původního programu s původní celotáborovou, divadelně pojatou hrou. Tým oddílových vedoucích je tedy pokaždé všestranně připraven na svá herecká vystoupení v naplánovaných divadelních minipředstaveních, která obvykle uvozují danou etapu celotáborové hry, neboť z nich vycházejí plánované hry a soutěže. Na tuto „komunikativní“ složku táborové činnosti klademe velký důraz – do řady vedlejších rolí obsazujeme dobrovolníky z řad dětí, některé body večerního programu koncipujeme tak, aby se v nich alespoň vybrané děti musely nějak vyjadřovat před ostatními, a v neposlední řadě.
Celotáborovou hru „Romance po mafiánsku“ jsme měli rozdělenou do 13 hracích dnů. Při její tvorbě jsme přímo nevycházeli z žádné knižní či filmové předlohy – pouze jména některých postav na ně odkazují (Kmotr, Mazaný Filip). Hra dokázala do naší táborové tvorby vnést celou řadu nových dějových prvků, rekvizit či soutěží. Celotáborovku jsme rozdělili na 13 kapitol, přičemž z každé kapitoly opět vycházela nějaká stylová hra či soutěž. Výjimkou byla pouze třináctá, závěrečná kapitola, ve které jsme se všichni s hlavními postavami příběhu rozloučili. Každá kapitola obvykle odpovídala táborovému programu jednoho dne.

Dostupnost: Skladem

Cena: 80,00 Kč  

Množství:
SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI