nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

STAR WARS

(Kat. č. 121 199)
STAR WARS
STAR WARS - 1STAR WARS - 2STAR WARS - 3

Jakub Cahlík a kol.:
STAR WARS

Jediský řád byl založen roku 25 783 BBY na planetě Tython na ochranu Galaktické republiky. Členové řádu (Jediové) po tisíce let chrání galaxii. Jsou to uživatelé světelné strany síly. Jejich zbraní a symbolem je světelný meč. Úhlavní nepřátelé Jediů jsou Sithové, kteří využívají temnou stranu síly. Sídlo Jediů je na Coruscantu v jediském Chrámu. Mezi Jedii funguje propracovaná hierarchie. Každý Jedi začíná jako žák. V mladém věku se z něj stává učedník (padawan) a je přidělen nějakému mistrovi. Poté co je padawan dost silný, musí splnit zkoušky a po jejich splnění se z něj stává rytíř Jedi. Nejlepší rytíři jsou ještě povýšeni na mistry Jedie. Hlavním orgánem Jediů je Nejvyšší rada skládající se z 12 nejmoudřejších a nejsilnějších mistrů včele s velmistrem, který je nejvýše postaveným Jediem. Každý Jedi by se měl řídit Jediským kodexem a měl by dodržovat jediské tradice a nosit tradiční jediský hábit.
 

Přiložené obrázky jsou doplňující obrázky k etapové hře.
V barevném provedení lépe vyniknou.

 

Dostupnost: Skladem

Cena: 90,00 Kč  

Množství:
SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI