nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

Jak vést družinovou schůzku

(Kat. č. 131 014)
Jak vést družinovou schůzku

Fakír a kol.
Jak vést družinovou schůzku


Příručka vychází jako druhé vydaní (první v edici SPIRÁLA 2002). Jsou v ní uvedeny konkrétní praktické náměty pro celoroční činnost družiny dětí ve věku 10-15 let , vyzkoušené oddílem Spirála. Obsahuje 25 vzorových schůzek, 25 bodovacích úkolů, 99 her - především k procvičování tábornických dovedností, a praktické rady pro úspěšné vedení družiny. Je určena především pro rádce družin, ale jistě ji využijí při činnosti s dětmi i jiní.
Obsah: Osobnost rádce a jeho družina, Neoblíbený člen družiny, Dramaturgie, Zapojení ostatních členů družiny do tvorby programu, Rádcovský zápisník, Oddílové zákony, Bodovací úkoly, 25 družinových schůzek, Nácvik vázání uzlů (9 her), Nácvik topografie na schůzkách (15 her), Nácvik morseovky (7 her), Nácvik první pomoci (10 her), Stavba létajícího draka, Kuličkiáda (5 her), Výroba vlaštovek, Teorie o hrách, Hry v klubovně (31 her), Hry před klubovnou (15 her), Drobné družinové náměty, Zdroje inspirace a literatura

2. vydání

Dostupnost: Skladem

Cena: 90,00 Kč  

Množství:
 

K tomuto zboží doporučujeme:

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI