nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi
Hlavní vedoucí dětského tábora

Mgr. Bohumír Bezchleba:
Hlavní vedoucí dětského tábora


Motto:
Hlavní vedoucí odpovídá a může za všechno a navíc pracuje „25 hodin denně i přes oběd“!

Dlouhodobě jsem pracoval jako hlavní vedoucí letních táborů. A i když jsem čerpal ze zkušeností svých i jiných hlavních vedoucích, chyběl mi při mé práci a především při přípravě a v krizových situacích, ucelený materiál, který by popisoval pedagogické a sociálně pedagogické zákonitosti výchovy a práce s dětmi v podmínkách specifických pro letní či jiné tábory. Nenašel jsem jednotnou příručku, která by vedla hlavního vedoucího od přípravy, přes průběh až k hodnocení letního tábora a také ho dokázala připravit na různé krizové situace, nepředvídané okolnosti nebo jenom na drobnosti, které mohou znepříjemnit práci hlavního vedoucího na táboře pro děti.
V této publikaci jsou shrnuty a rozpracovány požadavky na osobu hlavního vedoucího tábora, jeho práva a povinnosti. Práce je určená především začínajícím hlavním vedoucím, kteří vycházejí z méně zkušeností a přiblížení problematiky práce hlavního vedoucího je pro ně velice důležité. Navíc určité zautomatizování, může i „ostříleného“ hlavního vedoucího dostat do situace, kdy mu připomenutí i běžných informací může pomoct tzv. vyjet ze zajetých kolejí. Doufám, že shrnuté informace, které se v mé práci objeví, budou sloužit jako podpora i pomoc hlavním vedoucím, ale i ostatním výchovným pracovníkům letního dětského tábora.
Práce je zaměřena především na hlavní vedoucí a ostatní táborové pracovníky, kteří nepracují pravidelně s dětmi v různých zájmových oddílech či kroužcích, ale to neznamená, že i jim pedagogická, psychologická a sociálně pedagogická připomenutí nemohou pomoci ve zkvalitnění jejich práce s dětmi. Tito pracovníci mohou více vycházet z celoroční znalosti dětí, se kterými potom většinou pracují i na táboře. Ale i mezi tyto „zaběhlé“ skupiny dětí se na táboře mohou dostat i děti tzv. zvenčí. Ne všechny organizované skupiny dělají tábory jen pro své členy.

Dostupnost: Skladem

Cena: 90,00 Kč  

Množství:
 

K tomuto zboží doporučujeme:

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI