nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi
URL: http://www.chaloupky.cz/cs/

Poslání střediska

Posláním střediska ekologické výchovy je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu prostředí a vůči sobě i druhým.
Ekologický výukový program je jedno či více hodinový blok ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit. Snažíme se dětem přiblížit přírodu ve vazbách a souvislostech, vzbudit v nich přirozenou touhu poznávat a mít rád přírodu. Důležitými prvky je smyslové vnímání, dramatická výchova a hry k povzbuzení spolupráce. Děti získají praktické poznatky o určitém tématickém celku učiva napříč vyučovacími předměty. Programy jsou přizpůsobeny věku dětí, navazují na výchovné plány a školní osnovy.

Programu se účastní vždy jedna třída.

Pokud si z naší nabídky nevyberete, jsme ochotni připravit vám program podle vašich požadavků. Vždy dva programy lze propojit do dopoledního bloku.

Cílem Chaloupeckého úsilí je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, vůči sobě i druhým.
Chaloupky naplňují toto poslání prostřednictvím terénních programů pro děti a mládež, publikační činností a školicími a vzdělávacími aktivitami pro ty, kteří mohou toto poselství předávat dále: učitelé, rodiče, členové nevládních organizací... Chaloupky staví svůj program na výchově vlastní zkušeností, praktickou činností a na pobytu v přírodě.


Adresa:
Chaloupky, o.p.s.
Kněžice 109
675 21 pošta Okříšky
Tel.: 568 870 434
Fax: 568 870 359
e-mail: info@chaloupky.cz
www.chaloupky.cz

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI