nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

Základní informace

Nejsme plátci DPH. Ceny zboží, služeb a dopravy v tomto internetovém obchodě jsou konečné.  Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Veškerá práva na publikace, diplomy, pohlednice… vydávané nakladatelstvím Mravenec jsou majetkem firmy, jsou chráněna autorským zákonem a je zakázáno jakékoliv jejich rozmnožování, či rozšiřování bez svolení nakladatelství..
Logo firmy MRAVENEC je registrovanou obchodní značkou a jejich vlastníkem je majitel firmy.

Registrace zákazníka

Zákazník se může, ale nemusí řádně zaregistrovat. Při zaregistrování udává své kontaktní údaje pro vzájemnou komunikaci s nakladatelstvím. Při další objednávce se přihlásíte svým e-mailem a heslem a odpadne vám vyplňování dalších údajů.

Ukládáme údaje všech zákazníků (adresa, IČO, e-mail, telefon), které jsou vytvořeny z informací ve vaší objednávce. Jestliže si budete přát vaše údaje vymazat, informujte nás o tom e-mailem na kontaktní adresu.

Všem zákazníkům zasíláme cca 1x měsíčně elektronicky "Rychlého posla", informace o novinkách nakladatelství. Pokud si nepřejete tyto informace dostávat sdělte nám to e-malem.

 

Ochrana osobních údajů

Nakladatelství Mravenec a se zavazuje, že všechny údaje, které o Vás získají v souvislosti s provozem internetového obchodu, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužijí, ani je neposkytnou neoprávněným osobám. Jestliže si přesto budete přát Vaše údaje vymazat, informujte nás o tom písemně na kontaktní adresu obchodu.
Přístup do internetového obchodu a možnost odeslání objednávky je chráněn uživatelským jménem a heslem. Přihlašovací údaje jsou vytvořeny při Vaší objednávce.

Objednávky

Objednávky přijímáme prostřednictvím objednávky internetového obchodu, písemně, ( při dlouhodobé spolupráci je možné i telefonicky). Pro přijetí Vaší objednávky je nutné řádné vyplnění Vašich údajů pro zaslání zboží – kromě dodací adresy uveďte e-mailovou adresu, případně telefon, nejlépe obojí, pro eventuelní projednání problémů Vaší objednávky. Pokud jste zaregistrován a ve Vašich údajích se nic nezměnilo zadáte pouze svůj e-mail a heslo.
Každá objednávka učiněná prostřednictvím tohoto internetového obchodu je považována za závaznou a vztahují se na ni ustanovení o uzavření kupní smlouvy podle § 409-470 Obchodního zákoníku.
Objednávající se zavazuje, že objednané zboží převezme na udané adrese a uhradí v termínu splatnosti, seznámil se a souhlasí s obchodními podmínkami nakladatelství Mravenec. Pokud termín splatnosti nebude dodržen uhradí penále dle Obchodního zákoníku. Pokud zboží zákazník nepřevezme, uhradí prodávajícímu pouze náklady poštovného a balného.


Dodávané množství zboží:


Zboží dodáváme ve Vámi určeném množství, pouze jednoduché tiskoviny (diplomy, pohlednice, upomínkové lístky, zkoušky apod.) jejichž katalogové číslo začíná číslicemi 11x xxx, dodáváme v minimálním počtu 10 ks od jednoho druhu.

Dodací lhůty

Zboží vydané naším nakladatelstvím (katalogové číslo začíná 1xx xxx) Vám dodáme zpravidla obratem, nejpozději do 10 pracovních dnů.
Jestliže je ve Vaší objednávce zboží, které získáváme od jiných dodavatelů (katalogové číslo začíná 2xx xxx), dodáme obratem pokud je máme na skladě, v opačném případě Vaši objednávku vyřídíme cca do 14 pracovních dnů.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a nebo ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího (e-mailem) za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.

Ceny:

Platné ceny najdete u jednotlivých druhů zboží.

Platební metody

V našem internetovém obchodě nabízíme možnost platit formou dobírky při převzetí zboží, nebo provést platbu předem, ať už složenkou, nebo převodem z účtu, nebo je možné i na fakturu převodem z účtu nutné uvést IČO ( při dlouhodobé spolupráci s právnickými osobami – firmy, občanská sdružení, příspěvkové organizace…). Objednané zboží si také můžete osobně vyzvednout v naší prodejně – Brno, Líšeň, Masarova 11.
Daňový doklad Vám zašleme současně s objednaným zbožím.
Bankovní spojení pro platbu převodem:
FIO banka - číslo účtu/kód banky: 2800157355/2010
jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury.

Závěrečné ustanovení

Uskutečněním objednávky nebo nákupu v tomto internetovém obchodě dáváte najevo, že s výše uvedenými podmínkami souhlasíte.

Na dalších stránkách PRŮVODCE NAKUPUJÍCÍHO najdete ceny a podmínky Poštovného a balného a Reklamace, které jsou součástí obchodních podmínek.

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI