nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

DOPORUČENÁ OSNOVA

pro zpracování dlouhodobých (etapových, celotáborových)

her pro nakladatelství Mravenec

 

Tato osnova není příkazem pro zpracování, ale vodítkem pro autora, zpracovatele hry, aby usnadnil práci s publikací a orientaci v ní těm, kteří budou hru využívat a budou si ji přizpůsobovat svým podmínkám a pracovníkům nakladatelství při jejím zpracovávání. Zvažte nutnost zařazení jednotlivých částí, aby popis hry byl jasný nejen Vám, ale i ostatním.

 

Název hry, autor, ilustrátor (v případě, že jde o kolektivní dílo uvést jedno jméno a kol. ostatní lze uvést na titulní stránce)

 

ÚVOD

o    o vašem oddíle, středisku, táboře jde o propagaci vaší činnosti

o    místo a typ tábora, kde se hra hrála

o    počet hracích dnů

o    motivace, popis ústředního motivu příběh

                                                   

Pokyny k přípravě hry (stručně jednotlivé body): 

o    vytvoření pravidel hry

o    příprava pomůcek a rekvizit                            

                            

Pokyny k ORGANIZACi HRY

a)     výchovný cíl

b)    základní pravidla

c)     věk hráčů

d)    herní jednotky (včetně názvů dle motivace)

e)     jednotlivé etapy-časové podmínky, terénní podmínky                                                                                                                                                          

f)     názvosloví – slovníček

g)     řízení, rozhodčí – počet, kvalita

h)    potřeby, pomůcky (tisk, nahrávky...)

i)      vybavení dětí na tábor (oděvy střihy apod.)

j)      možnost obměn, zkrácení

k)     bezpečnost při plnění jednotlivých úkolů

l)      upozornění na problémy a úskalí

m)   vnější projevy: kroniky, nástěnky, poutače, diplomy, samolepky, nášivky grafy...                                                                                                                                       

 

Pokyny k průběhu hry:

 

ZAHÁJENÍ

a)     úvodní příběh                           

b)    pravidla hry

způsob vysvětlení (jednorázové, postupné, tajné), vytvoření herních jednotek, nových pojmů a vztahů, nových pojmů z motivace ke hře, ceremoniály, způsob hodnocení, kde a jak se budou hráči seznamovat s výsledky jednotlivých etap....

 

PRŮBĚH HRY

a)     jednotlivé etapy

b)    rozpracování: jednotlivé hry, úkoly a jejich motivace, pomůcky, počasí (mokrá, suchá varianta)

c)     metodické pokyny pro vedoucího hry u jednotlivých částí

d)    dominanty - (vrcholy) - významné úseky

 

ZÁVĚR

a)     závěrečné vyvrcholení (ceremoniál, boj o poklad apod.)

b)    forma vyhodnocení

 

DOPORUČENÉ A POUŽITÉ ZDROJE

a)     literatura

b)    zdroje z internetu

Dále fotografie, kresby, vzorky diplomů, denních rozkazů apod.

 

 

Technické požadavky

pro dodání publikací k vydání

 

 

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI