nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

XXI. ročník reklamní autorské soutěže nakladatelství Mravenec

NOVĚ rozšířeno o publikace dalších edicí

ETAPOVÉ A CELOTÁBOROVÉ HRY, HRNÍČKY HER, TÁBOR, RÁDCE


V tomto ročníku budou hodnoceny publikace vydané naším nakladatelstvím
od 1. 1. 2018 do 30. 12. 2018

 

Poptávka je po nových a netradičních tématech HER jako např. vesmírné, sportovní (např. Olympiáda), historické (Řecko, Řím), ekologické nebo detektivní. Hry podle knih, filmů, seriálů (Hvězdná brána) nebo pohádek.

 

Nabídněte i publikace do dalších edicí

Do edice Hrníčků her (Sbírky her, např. tematické, víkendové hry, oddílové, táborové ...)
Do edice Tábor (např. jak vytvořit celotáborovou hru, tábor kovbojů ...)
Do edice Rádce (např. rukodělné nápady, pravidla sportů ...)

 

Podmínky soutěže:

1.   Autor zašle publikaci (viz osnova) a další doplňky (fotografie, kresby, diplomy, grafy, tabulky...) nakladatelství nejlépe na CD nebo pomocí služby Úschovna.cz v textovém editoru MS Word, ....., (podklady nemusí být graficky upraveny, poněvadž stejně bude prováděna tisková úprava).

2.      Autor souhlasí s vydáním nakladatelstvím Mravenec (autorská smlouva bude zaslána).

3.  Budou dodrženy technické požadavky dané nakladatelstvím a u etapových her doporučená osnova.

4.     Počítáme s náplní cca 48–72 stran A5, včetně obrázků a fotografií.

5.     Autor zašle cca 1 stranu A5 o oddíle, skupině, klubu, organizaci ...

6.     Zaslané příspěvky vracíme pouze po vyžádání autora.

7.   Do soutěže mohou být přijaty publikace doručené do 30. 11. t.r. a vydané do 31.12. Ostatní publikace budou automaticky zařazeny do dalšího ročníku.

8.  Vítězové budou vyrozuměni po vyhodnocení, výsledky budou zveřejněny Rychlým poslem všem zákazníkům a zveřejněny na webových stránkách www.mravenec.cz

 

CENY nakladatelství Mravenec
1. cena publikace a tiskoviny vydané naším nakladatelstvím v hodnotě 3 000,- Kč

2. cena publikace a tiskoviny vydané naším nakladatelstvím v hodnotě 2 000,- Kč

3. cena publikace a tiskoviny vydané naším nakladatelstvím v hodnotě 1 000,- Kč

Množství udělených cen bude přizpůsobeno počtu a kvalitě vydaných publikací.

V případě účasti méně než šesti titulů, budou uděleny pouze druhá a třetí cena. V případě účasti méně než čtyř titulů, bude udělena pouze třetí cena.

 

AUTORSKÝ HONORÁŘ

Všem autorům, jejichž publikace bude vybrána k otištění, zašle naše nakladatelství, po podepsání smlouvy autorem, autorský honorář 1 500,- Kč (honorář se zdaňuje 15%) na jeho účet. Po vytištění hry zašleme 5 autorských výtisků. 

 

Osnovu k vydání etapových her a technické požadavky ke zpracování publikace v elektronické podobě najdete na webových stránkách http://www.mravenec.cz/shop/pro-autory-_-soutez.

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI