nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi
S případnou reklamací se na nás obracejte telefonicky nebo elektronickou poštou. Při reklamaci je třeba uvést důvod reklamace (popis závady) a reklamované zboží po domluvě zaslat zpět.
Dopravu zboží k prodejci hradí zákazník. O výsledku reklamace Vás v zákonné lhůtě informujeme na telefon nebo e-mail, který jste zadali při objednávce. Náhradou za oprávněnou reklamaci může být vrácení ceny zboží nebo dodávka náhradního zboží. Doručení nového zboží zařídíme my a to na naše vlastní náklady. V případě neoprávněné reklamace Vám však budeme muset náklady spojené s vyřízením reklamace zpětně přeúčtovat.

Vrácení zboží, stornování objednávky
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v uvedené lhůtě poslat zpět. Po obdržení takto vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za vrácené zboží (nikoliv za poštovné a balné) způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prosíme, neposílejte zboží na dobírku; takto zaslané zboží nebude převzato.

Budete-li chtít Vaši objednávku stornovat ještě před jejím odesláním, kontaktujte nás telefonicky na číslech uvedených na stránce „Kontakty“.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a nebo ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího (e-mailem) za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.
SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI