nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi
URL: http://www.pionyr.cz

O Pionýru
Organizace Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých, který působí v celé České republice. Pionýrské oddíly a kluby s různorodým zaměřením naleznete na více než 600 místech. Každý si může přijít na své, v nabídce jsou sportovní oddíly, oddíly s uměleckým zaměřením či indiánskou tématikou a mnohé další, přesně v duchu motta „Dobrodružství na míru“. Pionýr nabízí aktivní činnost dívkám i chlapcům, a to nejen členům, ale mnoho aktivit je i zcela otevřených. Na mnoha místech pracují i volnočasové kluby pro neorganizované děti a mládež.

Spolek sdružuje stovky dobrovolníků, kteří se věnují dětem ve svém volném čase. Všem vedoucím a instruktorům je zajištěna kvalitní příprava včetně vzdělávání s akreditací MŠMT.

Pionýr je oceněn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – udělením statutu „Organizace uznaná pro oblast práce s dětmi a mládeží“ pro roky 2004–2006, 2007–2010 a 2011–2015.

Spolek Pionýr nemá přímé vazby na žádnou politickou stranu, ideologii, ani náboženství.

 

Tábory
Pionýr, to nejsou jen letní tábory, ale především pravidelné schůzky a víkendové výpravy, zimní tábory, i celorepublikové otevřené akce jako např. „Ledová Praha“.
Táborům je věnován projekt „Opravdu dobrý tábor“, díky kterému mohou zájemci získat praktické návody, jak hledat tábor a další informace, které je dobré znát při výběru (www.dobrytabor.cz).

 

Poslání Pionýra
Pionýrské hnutí má dlouholetou tradici u nás i v zahraničí. Pojem „pionýr“ pochází z francouzštiny a znamená průkopník, odvážný člověk hledající nové cesty, člověk, který je v něčem první. A tak i Pionýr vede děti k tomu, aby si našly to své, svou cestu a vynikaly v tom, co je baví.
Pionýr usiluje nejen o pozitivní využívání volného času dětí a mládeže, ale i o rozvoj jejich osobnosti pomocí spojení dětských zájmů - mít dobré kamarády, zažít hodně legrace a dobrodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit.
 

 

 

 

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI