nabídka pro dětské a mládežnické organizace, domy dětí, střediska volného času, občanská sdružení, základní i mateřské školy, školní družiny, sportovní kluby a pro všechny pracující s dětmi

KATALOGOVÉ ČÍSLO

ABCxxx

číslo xxx je pořadovým číslem konkrétního zboží

A…

1BC zboží vydané naším nakladatelstvím (množstevní slevy se vztahují pouze na součet cen zboží jehož katalogové číslo začíná číslovkou  1)
2BC zboží od našich obchodních partnerů - doplňkový prodej
6BC premie
7BC sady
8BC sezonní a akční slevy
9BC doprodej

B…
1Bxxx -

JEDNODUCHÉ TISKOVINY !!! Takto označené zboží lze objednávat minimálně 10 ks od jednoho druhu.

např. 115 xxx diplom formátu A5
          117 xxx pohlednice

B= 2 až 9

další druhy našeho sortimentu např. EH, pomůcky, dokumentace...


C... pro potřeby nakladatelství

SLEVY A PRÉMIE
KONTAKT

nakladatelství Mravenec - Jan Kačer
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 515 540 669
e-mail: mravenec@mravenec.cz

OBCHODNÍ PARTNEŘI